Hlavní informace o službě

Ochranná známka umožňuje podnikatelům v obchodním styku označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé mohli snáze zapamatovat a vybírat. Zápis ochranné známky do rejstříku poskytuje jejímu vlastníkovi právo výlučného užívání zapsaného označení pro vybrané výrobky a služby a zároveň právo zakázat ostatním soutěžitelům na trhu užívat označení shodné nebo podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error eligendi ut in sunt fugit exercitationem ullam nulla qui harum animi cum laudantium id alias, nisi similique odit, quia cupiditate tempora!

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit molestias, minima nam sed error dicta et nulla magnam sunt, tempora exercitationem repellendus earum quasi delectus? Cumque nesciunt ullam magni magnam.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Přihlášku ochranné známky můžete podat, pokud vystupujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Výstup služby

Osvědčení o zápisu ochranné známky

Benefit služby

Zápis ochranné známky do rejstříku poskytuje vlastníkovi lepší možnosti právní ochrany jeho obchodních značek proti zneužití.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete využít kdykoli.

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Vyplněný formulář přihlášky ochranné známky podaný způsobem umožňujícím ověření Vaší identity (např. pomocí datové schránky či zasláním elektronicky podepsaného dokumentu přes e-mail).
Podat formulář přihlášky je možné rovněž klasicky e-mailem (bez elektronického podpisu). V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, ale též osobně.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Přihláška se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví. Elektronicky lze podat přímo prostřednictvím aplikace ePodání:

 1. V aplikaci ePodání zvolíme formulář Přihláška ochranné známky
  Budeme vyzvání k registraci či jednorázovému přihlášení, případně k přihlášení přes NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci).
 2. Vyplníme formulář přihlášky. Správnost vyplnění je možné si zkontrolovat pomocí tlačítka v sloupci na levé straně obrazovky. Tento sloupec slouží rovněž k navigaci ve formuláři.
 3. Po vyplnění zvolíme jednu ze tří možností podání:
  1. Odeslání do datové schránky
  2. S elektronickým podpisem
  3. Bez elektronického podpisu (V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním el. podepsaného dokumentu, ale též osobně.)

Možné je rovněž podání datovou schránkou či emailem

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky činí:

 • individuální ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 5 000 Kč
 • kolektivní a certifikační ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy - 500 Kč

Třídy výrobků a služeb lze nalézt v přehledovém seznamu.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem (Např.: O-8516, O-141141). Číslo spisu přihlášky je automaticky přiděleno přijetím přihlášky ochranné známky Úřadem.

Konstantní symbol je 1148, variabilní symbol je tvořen číslicí 3 a číslem spisu přihlášky.

Pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.
Poplatek je nutné zaplatit do 1 měsíce od podání přihlášky, jinak se přihláška považuje za nepodanou. K zaplacení poplatku Úřad nevyzývá.

content 2

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz

Adresy

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Kdo mi poradí a pomůže s patentovou přihláškou?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati rem autem facere neque accusamus dolorum fuga recusandae veritatis cum. Excepturi temporibus aperiam placeat! Obcaecati quidem, voluptas animi rem facere eius!
Kde mi bude platit patent a jak dlouho?
Patent udělený Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze platí pouze na území ČR. Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Podmínkou je však placení ročních udržovacích poplatků.
Udělí Úřad patent na každý vynález?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea vitae aliquam non, fugit doloremque, delectus tempore dignissimos sit a impedit odit accusamus quia excepturi modi voluptatum, iure saepe quis animi!

Jednací jazyk

Čeština, slovenština

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ochraňte vlastní značku. Zapište do rejstříku ochrannou známku

Ochranná známka (trademark) je právním nástrojem ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od konkurence, která nabízí stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochranná známka umožňuje podnikatelům označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé snadněji zapamatovali.

Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Zápis ochranné známky do rejstříku dává jejímu vlastníkovi právo výlučného užívání (zapsaného označení pro vybrané výrobky a služby) a zároveň právo zakázat konkurenci užívat shodné označení pro (své) podobné výrobky a služby.

Ochrannou známku můžete podat jako fyzická i právnická osoba, a to prakticky kdykoli, podle uvážení.

Přihlásit můžete ochrannou známku ve všech možných podobách – slovní, obrazovou, zvukovou, pohybovou, a dokonce i multimediální či holografickou.

Formulář přihlášky ochranné známky najdete na stránkách ÚPV.

Adresa:
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68, Praha 6 Bubeneč

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky činí:

 • individuální ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb – 5 000 korun
 • kolektivní a certifikační ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb – 10 000 korun
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy – 500 korun.

Datová schránka ÚPV: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz

Videoprůvodci
Ochranné známky - Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna
Ochranné známky - Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna
Ochranné známky - Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna
Ochranné známky - Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna
Klíčové návody k tématu Související formuláře

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV):

Akce pro podnikatele