Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP)

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01. 01. 2021
Další formuláře v kategoriích

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl OSVČ podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, má povinnost předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:
Poučení k Přehledu za rok 2020 (MS Word)

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu najdete zde.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

Seznam příloh

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 (dokument PDF) Interaktivní přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 (dokument PDF)